גופי תאורה מופשטים בהשראת המצולות וחיות הים - שרית מדמון

גופי תאורה מופשטים בהשראת המצולות וחיות הים (פרויקט "DEPTHS" ) - שרית מדמון
גופי תאורה מופשטים בהשראת המצולות וחיות הים (פרויקט "DEPTHS" ) - שרית מדמון

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

SMOOTH CAST 300