קערה בצורת ידיים עשוייה בטון - גל שטיינמץ

קערה מבטון בצורת ידיים - חלק מפרויקט הגמר של גל, 'אמהות גדולות', אובייקט שנוצר לכבד את סבה וסבתה. הקערה נוצרה מבטון ו 2 תבניות.
קערה מבטון בצורת ידיים - חלק מפרויקט הגמר של גל, 'אמהות גדולות', אובייקט שנוצר לכבד את סבה וסבתה. הקערה נוצרה מבטון ו 2 תבניות.
קערה מבטון בצורת ידיים - חלק מפרויקט הגמר של גל, 'אמהות גדולות', אובייקט שנוצר לכבד את סבה וסבתה. הקערה נוצרה מבטון ו 2 תבניות.

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

Rebound 25 MOLD MAX 30 AC 730 - בטון בתוספת פולימר על בסיס מים- חדש!