פסליה המיוחדים של שני שמש

שני מספרת: "יציקות הפסלים שלי נעשות במגוון חומרים וחיתוכים שונים אשר נותנים לי את האפשרות לשנות את היצירה לאורך הזמן, כאשר לכל פסל ישנן כמה פנים שונות"
לעיתים תהיה זו יציקה של כל הפסל בשלמותו ולעיתים רק חיתוכים מסויימים אשר יוצרים עניין וסקרנות. שני משתמשת במגוון חומרים וביניהם בטון ( AC 730) ופגמנטים מיוחדים
לעיתים תהיה זו יציקה של כל הפסל בשלמותו ולעיתים רק חיתוכים מסויימים אשר יוצרים עניין וסקרנות. שני משתמשת במגוון חומרים וביניהם בטון ( AC 730) ופגמנטים מיוחדים
לעיתים תהיה זו יציקה של כל הפסל בשלמותו ולעיתים רק חיתוכים מסויימים אשר יוצרים עניין וסקרנות. שני משתמשת במגוון חומרים וביניהם בטון ( AC 730) ופגמנטים מיוחדים
לעיתים תהיה זו יציקה של כל הפסל בשלמותו ולעיתים רק חיתוכים מסויימים אשר יוצרים עניין וסקרנות. שני משתמשת במגוון חומרים וביניהם בטון ( AC 730) ופגמנטים מיוחדים
לעיתים תהיה זו יציקה של כל הפסל בשלמותו ולעיתים רק חיתוכים מסויימים אשר יוצרים עניין וסקרנות. שני משתמשת במגוון חומרים וביניהם בטון ( AC 730) ופגמנטים מיוחדים
לעיתים תהיה זו יציקה של כל הפסל בשלמותו ולעיתים רק חיתוכים מסויימים אשר יוצרים עניין וסקרנות. שני משתמשת במגוון חומרים וביניהם בטון ( AC 730) ופגמנטים מיוחדים
לעיתים תהיה זו יציקה של כל הפסל בשלמותו ולעיתים רק חיתוכים מסויימים אשר יוצרים עניין וסקרנות. שני משתמשת במגוון חומרים וביניהם בטון ( AC 730) ופגמנטים מיוחדים
לעיתים תהיה זו יציקה של כל הפסל בשלמותו ולעיתים רק חיתוכים מסויימים אשר יוצרים עניין וסקרנות. שני משתמשת במגוון חומרים וביניהם בטון ( AC 730) ופגמנטים מיוחדים

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

URE-FILL 3 - ceramic filler + wood filler URE-FILL 7 mineral filler fordimentional stability and flame resistance BRONZE BRASS COPPER NICKEL / SILVER Flamus Red™ Gold Rush™ Silver Ghost™ Fish Scale Gold™ Querry Tone - אבקות למילוי אפקט גרנית Bronzonker™ Red Devil™ Goldfinger™ Silver Bullet™ Pearly Blue™ Pearly Green™ AC 730 - בטון בתוספת פולימר על בסיס מים- חדש!