יצירת משקולות מבטון - משה פרלמן

יצירת משקולות מבטון באמצעות סיליקון ליציקה - MOLD STAR 30
יצירת משקולות מבטון באמצעות סיליקון ליציקה - MOLD STAR 30
יצירת משקולות מבטון באמצעות סיליקון ליציקה - MOLD STAR 30

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

MOLD STAR 30 - סיליקון ליציקה ללא שימוש בואקום