מאריך חיי מדף לפוליאוריטן

מוצרי תוספים שונים בקטגוריה מאריך חיי מדף לפוליאוריטן

יצרןSmooth-On
תקצירמאריך את חיי המדף של פוליאוריטנים הנמצאים באיחסון לאחר הפתיחה.