מנהלה

מר ישראלי איתמר

תפקיד: מנכ"ל
מס' טלפון: 052-2531864
פקס: 04-8571139

מר ישראלי בן

תפקיד: מנהל שיווק ומכירות
מס' טלפון: 052-3213114
פקס: 04-8571139

גברת פלד מאיה

תפקיד: מנהלת משרד
מס' טלפון: 04-8571141
פקס: 04-8571139