פסלוני אמנות בהשראת מצרים העתיקה - חן תעוז

פסלוני אמנות בהשראת מצרים העתיקה בעזרת יציקת Smooth Cast 300
פסלוני אמנות בהשראת מצרים העתיקה בעזרת יציקת Smooth Cast 300
פסלוני אמנות בהשראת מצרים העתיקה בעזרת יציקת Smooth Cast 300
פסלוני אמנות בהשראת מצרים העתיקה בעזרת יציקת Smooth Cast 300
פסלוני אמנות בהשראת מצרים העתיקה בעזרת יציקת Smooth Cast 300
העבודה הוצגה במתחם התחנה בת"א, בליווי חולצות ומדבקות של הדמויות

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

SMOOTH CAST 300