שכפול מודל קטן על ידי יציקת זכוכית

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

MOLD MIX 6