פרויקט בניית מנגנון כיוון עתיק לתוף אירי - ד"ר גל הילטש

בניית מנגנון כיוון עתיק לתוף אירי בעזרת Smooth Cast Onyx Fast
את המאסטר גילף מעץ ויצר תבנית מ - Mold Max 30
את הברגים העשויים מפליז חרט גל בעצמו
את הברגים העשויים מפליז חרט גל בעצמו

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

SMOOTH-CAST ONYX MOLD MAX 30