הכנת תבנית של פנים בעזרת אלגינט Alja-Safe®

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

Alja-Safe Alginate