שכפול מודל של דג עם זכוכית רותחת

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

MOLD MIX 6