Biresin S19

עמידות בחום - עד 150 מעלות צלזיוס לאחר טיפול טרמי מתאים (post curing), מתאים לתבניות ואקום פורמינג, תבניות בהזרקה ותבניות לחומרים מרוכבים.
יצרןSika-tooling & composits