Ez Brush Vac Bag

סיליקון להברשה המיועד אשר מיועד לייצור שקיות ואקום רב פעמיות. לא צריך להשתמש בציוד להתזה ניתן למרוח הכל ידנית. סיליקון להברשה זה הינו ביחס ערבוב של 1:1 לפי נפח והינו קל מאוד ליישום. זהו סיליקון RTV סמיך להברשה וניתן למרוח אותו עם מברשת או מרית על משטחים אנכיים ללא נזילה. מכיוון שקית ואקום מסיליקון זה היא רב פעמית יש חיסכון עצום בכסף. זהו סיליקון מהיר התקשות סופית 4 שעות. ניתן לשימוש חוזר מאות פעמית בהספגה של פוליאסטר, כ 50 פעם בהספגות אפוקסי, כ 100 פעם בשיטת preperg . עמיד ב 240 מעלות.
יצרןsmooth-on

פרויקטים נבחרים