Making A Brush-On Mold Of A 3 Diamensional Model

סרט המסביר שלב אחרי שלב כיצד להכין תבנית לפסל בעל שלושה מימדים. הכל מהתכנון וכלה ביציקת השכפול. הסרט בשפה האנגלית ואורך כ 50 דקות. חובה למתחילים כי תמונה אחת שווה אלף מילים. מומלץ. ניתן לקבלו ב VHS או ב DVD.
יצרןSmooth-On