An Introduction to Mold Making & Casting

סרט המסביר בכלליות את מגוון האפשרויות לשימוש בחומרים, יציקה, הברשה, התזה. הצגה ראשונית והכרה עם עולם התבנית והמודל.
יצרןSmooth-On