SO-FLEX - flexibillizer for PMC's

מרכך לרוב סוגי הפוליאוריטנים מתוצרת Smooth-On.
יצרןSmooth-On