Sun Devil

תוסף UV

תוסף המעכב את השפעת קרני השמש (קרינה אולטרה סגולית) ומתאים לפוליאוריטן ליציקה גמיש\קשיח, הברשה ופוליאוריטן מוקצף.יש לשקול את התערובת כולה של הפוליאוריטן הנבחר ולתוכו יש להוסיף לא יותר מ Sun Devil 1% .. להמשך לחץ על שם החומר

לעיתים קרובות עולה הצורך בפוליאוריטנים גמישים\קשיחים או מוקצפים אשר

יכולים להחזיק מעמד יותר טוב תחת קרינה אולטרה סגולית (קרני השמש), הבעיה בפוליאוריטן שמבחינה כימית ניתן רק לעכב את ההשפעה של קרני UV.

 

לשם כך אנו מציגים את Sun Devil®, תוסף בעל מרכיב אחד שיעכב את השפעת קרני ה UV בחומרים הללו. את התוסף יש להוסיף לפי משקל (יש צורך במאזניים בדיוק של גרמים) אל הפוליאוריטן הגמיש,הקשיח או המוקצף כאשר הם במצב נוזלי. איכות התוצאה תלויה בפרק הזמן שהמוצר חשוף לשמש ובאינטנסיביות החשיפה לאורך זמן.

 

חשוב לציין כי Sun Devil®, לא יפסיק באופן מוחלט את הנזק שיכול להיגרם

מחשיפה לקרני UV אלא הוא רק יעכב את ההשפעה.

בתמונה Smooth-Cast® 300 פוליאוריטן קשיח ליציקה לאחר חשיפה אל קרני

UV בתנאי לחות של 100% ולפרק זמן של 1000 שעות.

הצד הימני בכל תמונה מראה את החומר לאחר ההתקשות יחד עם 1% Sun Devil®.

הצד השמאלי מראה מה קורה ללא התוסף.

Smooth-Cast® 300 הראה הצהבה משמעותית של החומר.

שני החומרים יחד עם תוסף ® Sun Devilהראו תוצאות טובות מאוד.
יצרןSmooth-On