הכנת תבנית סיליקון למריחה בעזרת Rebound 25 חלק ב'

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

PLASTI-PASTE™ Rebound 25