יציקת פוליאוריטן קשיח אל תוך תבנית פוליאוריטן גמיש

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

Universal Release Aerosol-spray can Universal Release Liquid SMOOTH CAST 300