הכנת אפקט של גרון משוסע בעזרת סיליקון מהיר ליציקה Dragon skin FX pro

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

SILC Pig Dragon Skin FXpro - חדש!