מדריך לעיצוב האקווריום - הכנת סלעים חיים עם חומרי פלסטיק בטוחים לאקווריום

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

Sonite Wax SO STRONG COLORS SMOOTH CAST 325 SMOOTH CAST 321 Ure Fill 11 מסמיך אבקתי