מדריך לעיצוב האקוריום - הכנת אלמוג מניפה בשימוש פוליאורטן ליציקה Smooth-Cast 60D

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

Equinox SO STRONG COLORS SMOOTH CAST 60D