מדריך לעיצוב האקוריום - הכנת אלמוג מניפה בשימוש פוליאורטן ליציקה Smooth-Cast 60D

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

SMOOTH CAST 60D Equinox SO STRONG COLORS