מדריך להכנת תבניות - איך להכין תבנית בשני חלקים עם סיליקון ליציקה

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

Ease Release 800 MOLD STAR 15 סיליקון ליציקה ללא שימוש בואקום