מדריך להכנת תבניות - הכנת תבנית ביציקה להעתקת רובה עתיק

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

Sonite Wax SO STRONG COLORS Biresin 405 TASK 8 Ease Release 205