מדריך להכנת תבניות - הכנת תבנית ביציקה להעתקת רובה עתיק

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

Biresin 405 TASK 8 Sonite Wax Ease Release 205 SO STRONG COLORS