הכנת תבנית לכף יד בעזרת אלגינט

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

Alja-Safe Alginate