הכנת תבנית של פנים בעזרת אלגינאט מחוזק Alja-Safe® Acrobat

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

Alja-Safe Alginate Alja Safe Acrobat