איך להכין תבנית עבור זרוע בעזרת אלגינט

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

Alja-Safe Alginate