מרתה סטיוארט מדגימה העתקת יד בעזרת אלגינט Alja-Safe

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

Alja-Safe Alginate