העתקת גוף שלם של מודל ערום בעזרת סיליקון Body Double

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

Body Double