מדריך ליציקה - יציקה של פוליאוריתן קשיח Smooth-Cast® 325 עם אבקת מתכת לקבל אפקט "יציקת מתכת קרה"

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

SMOOTH CAST 325