אינפוזיה של שרף - הכנת מושב רכב מחומרים מרוכבים

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

EpoxAmite ללא שימוש במשקל! EpoxAmite - להספגה ללא שימוש במשקל! Epoxacoat