יצירת קשר מהיר

04-8571141 ben@cermat.co.il

מדריך העתקת גוף - הכנת תבנית של יד בעזרת אלגינט AljaSafe

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

Alja-Safe Alginate
קטלוג המוצרים המלא