מדריך העתקת גוף - הכנת תבנית של יד בעזרת אלגינט AljaSafe

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

Alja-Safe Alginate