מרתה סיוארט מכינה סיכות לשער בעזרת פוליאוריתן ליציקה

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

SMOOTH CAST 327