חדשנות בעולם הריהוט- ,תבנית סיליקון ליצירת רהיטים מבטון

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

Rebound 25