הכנת ,תבניות ליציקת בטון במהירות בעזרת מכונת מדידה ומינון

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

VytaFlex 40 VytaFlex 60