יציקות בטון - הכנת תבנית ליציקת כיור בעזרת פוליאורתן ליציקה VytaFlex

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

VytaFlex 40