חומרים לשימושים רפואיים או מגע עם מזון

חומרים לשימוש ביומדיקל
חומרים לשימוש במגע עם מזון או לשימושים רפואיים- גמישים או קשיחים.
חומרים שמתאימים לשימושים במגע עם מזון
חומרים לשימוש במגע עם מזון או לשימושים רפואיים- גמישים או קשיחים.
חומרים מתאימים לשימושים בחדרים נקיים
חומרים לשימוש במגע עם מזון או לשימושים רפואיים- גמישים או קשיחים.
חומרים למודלים רפואיים
חומרים לשימוש במגע עם מזון או לשימושים רפואיים- גמישים או קשיחים.
חומרים לסינון עדין של יין ובירה
חומרים לשימוש במגע עם מזון או לשימושים רפואיים- גמישים או קשיחים.

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

פוליאוריטן לשימושים רפואיים או מגע עם מזון גמיש או קשיח