בצק אפוקסי לפיסול

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

Free Form Air - בצק אפוקסי לגיבוי תבניות או הכנת מוצרים קלי משקל Free Form Sculpt בצק אפוקסי לפיסול