הכנת תבנית בשני חלקים בעזרת סיליקון ליציקה ללא שימוש בואקום MOLD STAR 15

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

SMOOTH CAST 325