איך ניתן להכין אפקט של פצע מדומה של רגל שניתן ללבוש

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

קיט להכנת פצעים - Ultimate Wound kit