שיכפול מסגרת עתיקה בעזרת סיליקון RTV ליציקה ללא שימוש בואקום MOLD MAX 29NV

בסרטון זה ניתן לראות שיכפול של מסגרת בעזרת סיליקון RTV לתבניות ללא צורך בשימוש בואקום. לאחר הכנת התבנית מראים כיצד ניתן להכין מסגרות עם אפקטים שונים בעזרת SMOOTH CAST 325 ואבקות פיגמנט CAST MAGIC. 

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

Bronzonker™ Red Devil™ Goldfinger™ Silver Bullet™ Pearly Blue™ Pearly Green™ Flamus Red™ Gold Rush™ Silver Ghost™ Fish Scale Gold™ SMOOTH CAST 325 SMOOTH CAST 326 MOLD MAX 29NV-סיליקון RTV ללא שימוש בואקום! - חדש MOLD MAX 29NV סיליקון ללא שימוש בואקום - חדש!