חומרים להעתקת גוף

חומרים המיועדים לשכפול גוף אדם, חומרים אלו הפכו לסטנדרט בארץ ובעולם בכל הקשור להכנת תבניות על גוף. החומרים המיועדים להעתקת גוף הם סיליקון ואלגינט. החומרים מתאימים לפרוייקטים קטנים וגדולים כגון העתקת ידיים ורגליים, להעתיק טביעות אצבע - בשימוש שירותי אכיפת החוק, העתקת פנים ואפילו גוף שלם, יצירת אפקטים מיוחדים על העור כגון פצעים מדומים, מוצרים אורטופדים, הכנת עזרים המדמים גוף לשימוש רפואי ועוד... משתמשים בסיליקונים אלה גם לתבניות או מוצרים כאשר רוצים להתשמש בסיליקון מהיר- המתייבש בזמן קצר.