SIkaBlock M600 - חדש!

בלוק לכרסום להכנת מודלים בצפיפות 0.6gr/c3 . מצויין עבור הכנת מודלים. מתאים להכנת תבנית ואקום פורמינג בכמויות קטנות. מתאים כתבנית להזרקה בלחץ נמוך. יתרונות הבלוק : פני שטח איכותיים. בעל יציבות מימדית גבוהה CTE נמוך. חזק, קצוות חזקים ולא שבירים. מייצר אבק מינאלי בעת כרסום. מידות: 1500mm x 500 mm x 30 mm 1500mm x 500 mm x 50 mm 1500mm x 500 mm x 75mm 1500mm x 500 mm x 100 mm 1500mm x 500 mm x 150mm 1500mm x 500 mm x 200mm ניתן להדבקה
יצרןSika-Tooling & Composite