יציקת תבנית במרווח בעזרת סיליקון לתבניות Mold Max 30

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

SMOOTH CAST 300 MOLD MAX 30 Ease Release 800 DUO MATRIX G DUO MATRIX NEO