יציקת תבנית במרווח בעזרת סיליקון לתבניות Mold Max 30

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

Ease Release 800 MOLD MAX 30 DUO MATRIX G SMOOTH CAST 300 DUO MATRIX NEO