אבקות לאפקטים מיוחדים: לקבלת מראה מתכתי ונוצץ ביציקות

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

Bronzonker™ Red Devil™ Goldfinger™ Silver Bullet™ Pearly Blue™ Pearly Green™ Flamus Red™ Gold Rush™ Silver Ghost™ Fish Scale Gold™