הכנת כיור מבטון - משלב העיצוב עד לייצור

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

PLASTI-PASTE™ MOLD STAR 30 - סיליקון ליציקה ללא שימוש בואקום