יצירה מרגשת: העתקת ידיים של 3 דורות של משפחה כולל תאורה נסתרת ותלייה על הקיר כתמונה - ליטל

העתקת ידיים של 3 דורות של משפחה כולל תאורה נסתרת ותלייה על הקיר כתמונה
העתקת ידיים של 3 דורות של משפחה כולל תאורה נסתרת ותלייה על הקיר כתמונה
העתקת ידיים של 3 דורות של משפחה כולל תאורה נסתרת ותלייה על הקיר כתמונה
העתקת ידיים של 3 דורות של משפחה כולל תאורה נסתרת ותלייה על הקיר כתמונה

רשימת חומרים המומלצים לעבודה ביישום זה:

Alja-Safe Alginate SMOOTH CAST 300-Q